ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Lékař radí


Ochrana očí

Ico

Zajímalo by mě, jak je to s aplikací Biostimulu v oblasti očí. V návodu jsem se dočetl pouze o zavření očí. Opravdu to stačí? Nehrozí nějaké poškození zraku Biostimulem?

Odpověď

Aplikace Biostimulu na oči se příliš nedoporučuje. Je-li k tomu vážný důvod, např. lokální zánět, aplikace provádět lze. Vždy ale provádějte aplikaci jen přes zavřené oči. Používejte kontinuální režim a volte krátký aplikační čas - 1 minuta. Aplikace provádějte ze vzdálenosti minimálně 10 cm.