ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Lékař radí


Tinitus

Ico

Mohu lampu Biostimul využít k léčbě pískání v uších? Na jaké místo nejlépe aplikovat?

Odpověď

Titnitus může být způsoben mnoha faktory (trauma, specifické příčiny, degenerativní poškození, ischemie, toxické poškození ucha a sluchového nervu, v důsledku onemocnění vnějšího či vnitřního ucha, centrálně podmíněný titnitus, další onemocnění). Při hledání příčin šelestu je především třeba vyloučit tinitus jako příznak závažného onemocnění. Doporučuji Vám proto nejdříve řádné vyšetření u lékaře. Aplikace Biostimulu je poté vhodné provádět na oblast vnějšího zvukovodu a oblast za ušním boltcem. Na každou oblast 10 minut, nejlépe dvakrát denně. Aplikace je možné doplnit o aplikaci na temeno hlavy, 5-10 minut jednou až dvakrát denně.