ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Certifikáty

Certifikáty a ocenění:
Biolampa Biostimul je řádně certifikovaná v souladu s zákony a nařízeními vlády ČR a směrnicí EU 93/42/EEC pro zdravotnické přístroje jak pro použití ve zdravotnictví, tak pro domácí terapii. Certifikované parametry terapie byly naměřeny v laboratořích Českého metrologického institutu nebo ověřeny klinickými či experimentálními studiemi. Za svůj inovační přínos fotonické medicíně získal Biostimul i řadu ocenění, jakým je například zlatá plaketa „ZLATÁ INCHEBA“ nebo oprávnění označovat výrobky logem „Česká kvalita“.