ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Co je biolampa?

Historie

 Léčba světlem je součástí historie lidstva po celou dobu jeho existence. Jedním z prvních cílených využití světelné energie při léčbě je období 2500 prd. nl z Egypta a kolem roku 1400 př.. nl z Číny, ale ke skutečnému rozmachu přišlo až v kulturách starého Řecka a Říma, kdy lidé měli v každém domě sluneční lázně. Za původní metodu lze považovat z historického hlediska helioterapii (léčbu slunečním světlem). V období středověku byla tato metoda podobně jako mnoho jiných zapomenutá, ale s příchodem renesance se opět začala doporučovat a praktikovat.

K velkému rozkvětu helioterapii přišlo v první polovině 19. století. V ordinacích lékařů se léčba světlem natrvalo prosadila koncem 19. století a její výrazný přínos pro medicínu pak začátkem 20. století potvrdila i "Nobelova cena", kterou v roce 1903 získal dánský lékař NL Finsen (1860 - 1904) za léčbu kožních nemocí a to hlavně tuberkulózy kůže (lupus vulgaris) pomocí koncentrované světelné stimulace.

Léčba světlem se však dlouhou dobu omezovala jen na jednoduché působení světla nebo na ozařování infračervenými paprsky (dnes patří do termoterapie - terapie teplem) a ke skutečnému průlomu došlo až rozvojem laserové techniky od druhé poloviny 60. let minulého století. Byl použit pojem polarizované - nebo též fyzikální upravené světlo a umělé zdroje polarizovaného světla byly následně zkoumány v různých oblastech medicíny. Poměrně značným problémem, který bránil masovému rozšíření laserů, byla a je jejich cena, ale také dodržování bezpečnostních hygienických norem. Proto teoretické práce i klinické testy začátkem 80. let minulého století vedly ke konstrukci biolampy - jednoduššího, levnějšího zdroje léčebného biostimulačního světla, pracujícího na principu polarizovaného světla vyzařovaného halogenovou žárovkou.

Zatím posledním vývojovým krokem jsou biostimulační lampy s polarizovaným LED diodovým zdrojem světla, jejichž využití bylo relativně nedávno objevené laserovým průmyslem. Biolampa s LED diodami máaž několik násobně vyšší životnost a provoz je daleko efektivnější než u biolamp s halogenovým zdrojem. Také míra polarizace je podstatně vyšší a to až 99%. Díky tomu je možné nahradit při některých terapeutických aplikacích laserové přístroje biolampa s polarizovaným LED diodovými zdroji světla, aniž by byl jakkoliv snížen účinek terapie. Fototerapie (terapie polarizovaným světlem) není žádný léčebný prostředek nebo lék, ale přírodní fyzikálně-biologická metoda, která přirozeným způsobem vhodně stimuluje živé organismy.