ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Účinky a výhody

Biologický účinek polarizovaného světla na živý organizmus

Při dopadu polarizovaného světla na tkáň, se malá část světelných paprsků odrazí (asi 4%) a zbytek přejde do tkáně, kde dochází k jeho rozptylu a absorpci. Rozptyl a odraz od některých složek tkáně ovlivňuje prostorové šíření světelné energie i možnost její absorpce v určitém objemu tkáně. Absorpce světla (pohlcování energie) tkání je konečným a nejvýznamnějším procesem, bez něhož by nemohla vzniknout fotochemická reakce (chemická přeměna vyvolána působením absorpce světla). Absorbovaná světelná energie dodává aktivační energii pro chemické reakce (převážně v buněčných procesech), jejichž důsledkem je odpověď organismu. Specificky pak působí na buněčné membrány, posiluje buněčný metabolismus (látkovou výměnu) a významně tak urychluje regenerační schopnosti a hojivé procesy. Snižuje vnímání bolesti a potlačuje zánětlivé pochody v tkáních. Dalším efektem je utlumení tvorby látek provázejících chorobné stavy a v neposlední řadě i přímé působení světla na kůži. Stimulační polarizované světlo biolamp má schopnost cíleného průniku do hlubších struktur. Hloubka průniku světelné energie a její schopnost se tkáněmi šířit, závisí také na fyzikálních parametrů zaručujících účinnost fototerapie. Hodně závisí také na čistotě pokožky a povaze konkrétního ozařovaného tkáně, jeho hustoty, pigmentaci, množství podkožního tuku atd.. Světelná energie, která je postupně pohlcovala tkání kterým proniká, vyvolává efekty, které jsou z léčebného hlediska velmi významné, patří k nim:

 • Zvýšení energie, síly a vytrvalosti
 • Zvýšená saturace (navázání) a transport kyslíku krví
 • Zpomalení dechové frekvence
 • Zpomalení tepové frekvence Snížení krevního tlaku
 • Snížení glykémie
 • Snížení laktátu v krvi po tělesné zátěži
 • Zvýšená odolnost vůči stresu

Výhody použití

Vyšší účinnost při léčbě biolampou Biostimul s rychle viditelnými výsledky, umožňuje využití efektivnějšího q-monochromatického světla, u kterého je stejně jako u léčebných laserů vyloučeno vzájemné protipůsobení jednotlivých částí světelného spektra (barev) polychromatického (bílého / žlutého) světla jak je to u klasických biolamp.

Na rozdíl od starších typů biolamp, lze Biostimul používat pro povrchové (např. kožní problémy) tak i hloubkové (např. bolesti kloubů) indikace, a to díky efektivní hloubce průniku více než 4,5 cm

Biostimul nevyzařuje teplo, neboť se jedná o tzv. studené světlo (tj. neprohřívá, tak jako klasické biolampy), což je terapeuticky zvláště významné např. při léčbě zánětů, kde je teplo při léčbě nežádoucí.

 • široké spektrum použití s vysokým účinkem minimální okruh kontraindikací
 • možnost kombinace léčby biolampou s klasickými i jinými léčebnými metodami
 • jednoduchá a bezkontaktní a sterilní aplikace
 • dostupnost fototerapie pro každého bez rozdílu věku
 • možnost ošetření v domácím prostředí - pohodlně, rychle a levně
 • vysoká účinnost
 • bezpečná aplikace bez rizika předávkování a vzniku návyku bez omezení
 • kdykoliv – kdekoliv