ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Lékař radí


Využití akupunkturních oblastí

Ico

Pane doktore, prosím, jedna věc mi není jasná: Musí být při terapii daného problému využity všechny v návodu doporučené akupunkturní oblasti?

Odpověď

Při aplikaci Biostimulu je účelné vyzkoušet postupně všechny doporučené akupunkturní oblasti - pro upřesnění bývá v poznámce uvedena i doplňková informace o místě aplikace nebo případně dalších oblastech, které je možné využít při terapii. Následně pak nemusí být používány všechny doporučené akupunkturní body, ale soustředíme se pouze na ty, které pacientovi nejvíce vyhovují podle jeho subjektivních pocitů.