ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Základny efekty působení

Při používání biolamp (jako zdroje polarizovaného světla) dochází k jevům, které spouštějí a podněcují průběh řídících pochodů na buněčné úrovni v tkáni a následně přichází ke zpomalení chorobných a degenerativních procesů v těchto buňkách. Protože v každé buňce v celém organismu probíhají specifické biochemické procesy, můžeme z tohoto pohledu označit tento jev za strategicky důležitý pro další průběh léčebných procesů, majících vliv na celý organismus. V praxi se většinou jednotlivé efekty kombinují a prolínají.

Biostimulační účinek

Pod tímto pojmem rozumíme především stimulaci buněk světelnou energií, přičemž dochází k urychlenému buněčnému dělení v různých tkáních, k optimalizaci látkové výměny a celkovému zvýšení buněčné energie, nebo upravení této energie na hladinu normálu. Předpokladem biostimulačního efektu je zároveň urychlení regenerace krevních a lymfatických cév a tým zlepšení vaskularizace (prorůstání cévek) tkáně. Výsledným efektem je pak urychlení revitalizace (znovu oživení) a hojení postižené oblasti (tkáně). Polarizované světlo nejvíce pozitivně ovlivňuje vlastnosti nově vytvořeného tkáně - např.. jizva v kosterním svalu po stimulaci světelnou energií dosahuje daleko vyšší pevnost v tahu.

Analgetický účinek

Bolest - je jev spojen s poškozováním tkáně nebo je příznakem mnoha poruch a onemocnění. Bolest je zaznamenávána senzory (tzv. nocisenzory), které reagují na změny propustnosti senzorické membrány. Takto získané informace přenášejí nervová vlákna do míchy, kde se propojují na vzestupné systémy, které vedou bolestivé informace do mozku. Pozitivní proti bolestivý efekt polarizovaného světla spočívá v: Lokálním (místním) proti bolestivém efektu, který je podporován stimulací sliznic, což má za následek zlepšení a zrychlení odtoku lymfy z postižené oblasti Účinky tvorby a uvolňování látek (endogenních opiátů - opinoidov), které pomáhají navodit žádoucí protibolestivý účinek. Zpomalení degenerace nervového vlákna Snížení dráždivosti nervu, přímým působením na nervová zakončení

Protizánětlivý efekt

Tkáň reaguje na poškození, které může mít různé příčiny, složitou reakcí, kterou nazýváme zánět. Poškozené buňky pak uvolňují některé substance (histamin, serotonin a mnoho dalších), zvyšuje se lokální prokrvení a propustnost stěn krevních cév, čímž se dostává větší množství tekutin do mezi tkáňového prostoru a vytváří se otok. V tomto komplexním obranném systému hraje polarizované světlo výraznou roli při terapeutickém působení. Polarizované světlo působí v celé šíři klasických zánětlivých příznaků: proti otoku, bolesti, zarudnutí a zahřátí. Oproti dosavadním klasickým fyzioterapeutický aplikacím má fototerapie přednost v tom, že se při jejím působení nepodílí termický (tepelný) faktor. Monochromatickým polarizovaným světlem červené barvy můžeme ozařovat i zánětlivé stavy, a to ihned od začátku zánětu. Souhrnně můžeme říci, že vliv polarizovaného monochromatického světla na zánětlivé změny spočívá ve stimulaci humorální obrany a v aktivaci imunologické obrany organismu.

Působení polarizovaného světla na organismus musíme chápat jako komplexní proces, jehož výsledkem je určitá reakce organismu na toto působení projevující se jako - biostimulační, analgetický, protizánětlivý efekt.