ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Základní pravidla aplikace

Základní pravidla správné aplikace biolampou Biostimul 

Doba a počet aplikací, terapeutický režim nebo intenzita světelné terapie závisí na druhu zdravotních obtíží, věku uživatele, typu tkáně a individuální reakci ošetřovaného organizmu. 

1. Pokud si nejste jisti zvolenou délkou aplikace, nezoufejte. Výhodou tohoto druhu terapie je i to, že se světelnou energií prakticky nemůžete předávkovat (s výjimkou osob se zvýšenou citlivostí na světlo – v takovém případě je třeba před použitím konzultovat s lékařem). Zvolíte-li tedy místo 10minutové aplikace hodinovou, můžete být v klidu, váš organizmus si vezme jen tolik světelné energie, kolik jí v daném okamžiku potřebuje.

2. U mladšího organizmu zkraťte dobu ošetření až o 1/3, protože spontánní odezva organizmu na vnější podněty je vyšší, u starších pacientů expozici naopak přiměřeně prodlužte. 3. Je-li ošetřovaná plocha rozsáhlejší, postupujte úsek po úseku a aplikační dobu úměrně prodlužte. Pokud by byla celková doporučená aplikační doba neúnosná, můžete ji zkrátit na polovinu, případně Biostimulem velmi pomalu pohybovat nad ošetřovanou oblastí.

4. Zvolíte-li základní terapeutický režim (tj. kontinuální), nic nezkazíte – jen v některých případech se požadovaný účinek dostaví o něco později. Pulznímu režimu s frekvencí 5 Hz je přisuzován zvýšený biostimulační efekt, a tak je využíván především při aplikaci světelné terapie na hojení poškozené tkáně (pokud to kontraindikace nebo povaha vlastních obtíží nevylučují). Obecné doporučení při volbě terapeutického režimu zní: při prvních aplikacích (7–10) preferujte kontinuální režim a poté, až si organizmus na terapii přivykne, přejděte na režim pulzní. 5. U chronických potíží a degenerativních poruch (např. artróza) upřednostněte sníženou intenzitu terapie před základní, zatímco u akutních případů a čerstvých ran intenzitu základní. Sníženou intenzitu terapie zvolte rovněž po přechodnou dobu (prvních 3–6 aplikací) v těchto případech:

  • pokud je reakce organizmu na světelnou terapii příliš intenzivní, což se nejčastěji projevuje zvýšenou bolestivostí v ošetřované oblasti (tzv. lázeňský efekt),
  • u akutních zánětlivých stavů,
  • u malých dětí a starších citlivějších osob.

6. Včasnou aplikací světelné terapie na vznikající opar na rtu můžete zabránit vytvoření nepříjemného puchýřku. Naopak aplikaci v jeho akutní fázi se raději vyhněte a počkejte s ní až do okamžiku, kdy se již opar nezvětšuje a začíná zasychat, čímž urychlíte jeho celkové zhojení.

7. Nezapomínejte využívat Biostimul jako léčebný prostředek první volby: obvykle platí, že čím dříve, tím lépe! Použijete-li např. Biostimul ihned při prvních příznacích bolesti hlavy, vyhnete se zbytečné konzumaci analgetik a nežádoucí zátěži organizmu jejich vedlejšími účinky.

8. Pokud jste své zdravotní obtíže delší dobu přehlíželi, nečekejte ani od terapie Biostimulem zázraky přes noc. První výsledky terapie se například u bércových vředů mohou v některých případech dostavit až po 6 týdnech pravidelného používání. Výsledek pak ale stojí za to a často předčí i ta nejodvážnější očekávání.

9. Nejste-li si jisti vhodností světelné terapie pro konkrétní druh zdravotních obtíží, přečtěte si ještě před zahájením první aplikace stručný přehled kontraindikací. 

Světelnou terapii aplikujte přímo na suchou, mastnoty a nečistot zbavenou pokožku (doporučujeme používat speciální šetrně čistící, regeneračně a protizánětlivě působící přípravek  BioFluid), a to kolmo na ošetřovanou partii, optimálně ze vzdálenosti 1–2 cm. Biostimul můžete aplikovat i přímo na pokožku, pokud to povaha obtíží umožňuje, počítejte však s nižší účinností terapie. Aplikační plochu, která byla v kontaktu s pokožkou, před dalším použitím očistěte v souladu s doporučeným postupem. Pokud budete aplikovat Biostimul na vlasovou pokožku, nejdříve vlasy rozčešte tak, aby terapeutické světlo dopadalo přímo na ni. 

Aplikace z ruky

Nejuniverzálnějším způsobem používání Biostimulu je aplikace přístroje tzv. z ruky, při níž držte přístroj přirozeně v ruce tak, jako byste drželi např. počítačovou myš. Půjde vám to snadno, protože tvar plastu je přizpůsoben anatomii vaší dlaně. 

Aplikace s mobilním držákem

Při častějším a delším používání, při aplikacích na obtížně přístupných částech těla nebo potřebujete-li mít obě ruce volné, pak jistě oceníte přednosti mobilního držáku. I jeho použití zvládnete bez větších problémů, stačí jen zasunout Biostimul mezi pružný pás a plastový nástavec, a pak již jen vzniklý komplet za pomoci přizpůsobivých elastických pásů se suchým zipem jednoduše zafixovat na tělesnou partii, kterou jste se rozhodli ošetřovat. 

Aplikace ze stojánku

Další možností, jak si aplikaci Biostimulu maximálně zpříjemnit, je využití aplikačního stojánku (můžete si doobjednat). K jeho hlavním přednostem patří především absolutní přizpůsobivost z hlediska ošetřované oblasti (tj. všude tam, kam se při běžném způsobu aplikace nedostanete) a možnost aplikace bez jakéhokoliv kontaktu s ošetřovanou oblastí. Své uplatnění proto najde jak v domácnostech, tak i u profesionálů. Použití je tradičně jednoduché:

1. Biostimul jen za pomoci integrované elastické příchytky upevníme do objímky,

2. Aplikaci spustíme lehkým přitlačením Biostimulu k objímce.

S podrobnějšími informacemi o doporučených aplikačních režimech pro konkrétní zdravotní obtíže se můžete seznámit jak v související odborné literatuře, tak v přiloženém průvodci světelnou terapií – Světlo, které uzdravuje... 

Kontraindikace

Každý druh terapie, který zásadně ovlivňuje lidské zdraví, má své výhody, ale i omezení, při nichž se nesmí používat, tzv. kontraindikace. Přestože právě fototerapie patří k metodám, jež mají velmi malý okruh zmíněných omezení, a i ty patří mezi tzv. relativní (tedy takové, které fototerapii absolutně nezakazují, ale jen vymezují lokality, kde není vhodné aplikaci provádět), věnujte této kapitole zvýšenou pozornost. Budete-li tato drobná omezení respektovat, rozhodně se nemáte při aplikaci Biostimulu čeho obávat. 

Fototerapii není obecně vhodné používat:

1. V době léčby zhoubných nádorů nebo na ošetření jizev po jejich operaci.

2. U osob s epilepsií, a to především v oblasti hlavy, pro nebezpečí vyvolání epileptického záchvatu. Pulzní režim je pro osoby s epilepsií z preventivních důvodů vždy zakázán.

3. Na oblast štítné žlázy při její zvýšené funkci, při jejím zvětšení a v těchto případech ani k ošetření jizvy po operaci štítné žlázy.

4. Po podání léku nebo aplikaci jiného přípravku s obsahem fotosenzibilizující látky (upozornění naleznete na příbalovém letáku přípravku).

5. Na akutní zdroje infekcí (zejména ve spojení s horečnatými stavy). Pokud však léčbu v uvedených případech budete při vzniku pochybností nejdříve konzultovat s odborným lékařem, dostanete vždy patřičné poučení nezbytné k dosažení optimálního efektu. 

Obávat se využívání fototerapie naopak nemusíte:

1. V oblasti pohlavních orgánů – nebyl totiž pozorován žádný negativní vliv tohoto druhu terapie na pohlavní orgány, a to ani v případě její vnitřní aplikace – tu však přenechejte lékaři.

2. U osob s kardiostimulátorem – dřívější odkazy v odborné literatuře sice poukazovaly na možná nebezpečí, ale závěry novějších odborných studií riziko negativní interakce vyloučily.

3. U dětí v oblasti růstových chrupavek – odborné studie prokázaly, že obava z poškození dětských chrupavek je neopodstatněná. 

Kdy není opatrnosti nazbyt…

1) Při aplikaci na oblast kloubů, zejména při jejich postižení na metabolickém podkladě (u dny, revmatické artritidy a artrózy), může zhruba u 15 % uživatelů dojít k mírnému zvýšení bolestivosti v ošetřované oblasti. Tento stav je způsoben přirozenou reakcí organizmu na terapii a není důvodem k jejímu přerušení. Použitím kontinuálního režimu se sníženou intenzitou terapie, pomalým pohybem Biostimulu nad ošetřovanou oblastí nebo zkrácením aplikační doby dosáhnete postupného ústupu bolestivosti a vyvolání očekávaného analgetického efektu.

2) Při výskytu krvácení či jeho zesílení, vyvolaném schopností světelné terapie rozšiřovat cévy, nesviťte přímo na postižené místo – problémům předejdete aplikací na okraje defektu.

3) V období těhotenství se aplikace světelné terapie na oblast podbřišku doporučuje z preventivních důvodů až od čtvrtého měsíce těhotenství, avšak přerušení terapie v ostatních partiích by bylo zbytečné.

4) Při výskytu svědění v ošetřované oblasti (zejména při svícení do ucha) z důvodu nadměrného vysušení pokožky doporučujeme ošetřit citlivé místo zvlhčujícími oleji (např. ricinovým olejem).

5) Při zvýšeném riziku přímého zasažení oční sítnice doporučujeme zavření obou očí.