ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Ekzém - dítěpřed zahájením léčby

před zahájením léčby

před zahájením léčby

před zahájením léčby

první aplikace

první aplikace

první aplikace

první aplikace

18. den aplikace

18. den aplikace

25. den aplikace

25. den aplikace

39. den aplikace

39. den aplikace

45. den aplikace

45. den aplikace

49. den aplikace

49. den aplikace

54. den aplikace

54. den aplikace