ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Lékař radí


Tepenná dučej

Ico

Dobrý den, dítě má 17 měsíců srdeční otevřená tepenná dučej, stále na antibotikách s pauzami tak 3 týdnů. Jak používat biostimul. Děkuji za odpověd.

Odpověď

Vrozené vady srdce a velkých cév jsou nejběžnější vrozené vady vůbec. Tepenná dučej je céva, která spojuje malý a velký krevní oběh (aortu a plicnici). V nitroděložním životě tak působí jako bypass (zkrat) a většina krve tak obchází plíce (výměna krevních plynů probíhá v této době přes placentu). Za normálních okolností se dučej uzavírá do několika hodin po porodu. Ale u některých nezralých dětí (vzácně i u dětí donošených), se může zavřít neúplně nebo se po určité době může opět otevřít. V takovém případě pak teče plicním oběhem zvýšené množství krve, což způsobuje překrvení plic a následně problémy s dýcháním, zhoršené krevní zásobení jiných orgánů a současně dochází k přetěžování srdce. Krev, tekoucí přes zúženou cévu, vyvolává šelest, který může lékaře na tuto vadu upozornit.
Důležité je zajištění maximální ventilační stability dítěte, vyšší a stabilní hladina kyslíku významně přispívá k uzávěru dučeje. Dle závažnosti se volí chirurgický zákrok.
Biostimul doporučuji aplikovat na oblast středu hrudní kosti a solar plexus, 2x denně po dobu 5 minut. Pravidelné aplikace pomohou usnadnit dýchání a vedou k posílení imunitního systému.