ZKUŠENOSTI
Zvolte oblast >>

Lékař radí


Ušní šelest

Ico

Jde zmírnit nebo zcela odstranit ušní šelest aplikacemi fototerapie?Zatím mi žádný z doporučovaných léků nepomohl.

Odpověď

Pískání, hučení nebo šelest v uších - titnitus - může být způsoben mnoha faktory (trauma, specifické příčiny, degenerativní poškození, ischemie, vyšší krevní tlak, ateroskleróza, cukrovka, některé léky, poškození ucha a sluchového nervu, onemocnění vnějšího či vnitřního ucha, centrálně podmíněný titnitus, další onemocnění). Spektrum nemocí a poruch, které se za šelestem mohou skrývat, je široké. Příčina může sídlit v samotném sluchovém ústrojí, ale také v centrální nervové soustavě nebo jinde v těle a při pátrání po ní je často nutná velká trpělivost. Při hledání příčin šelestu je především třeba vyloučit tinitus jako příznak závažného onemocnění.
Doporučuji Vám proto nejdříve řádné vyšetření u lékaře.
Šelest v uchu může být způsoben zúžením cévek zásobujících ucho krví. Mohou ho mít na svědomí křeče drobných svalů upínajících se na ušní kůstky. V takových případech je fototerapie velmi účinnou léčbou.
Aplikace Biostimulu je vhodné provádět na oblast vnějšího zvukovodu a oblast za ušním boltcem. Na každou oblast 10 minut, nejlépe dvakrát denně. Aplikace je možné doplnit o aplikaci na temeno hlavy, 5-10 minut jednou až dvakrát denně.
Pravidelnými aplikacemi dojde ke zlepšení cirkulace krve v dané oblasti a regeneraci tkáně, následnému zmírnění nebo odstranění obtíží.